fbpx
530

Județul Vrancea se află situat în estul României și face parte din regiunile istorice Moldova și Muntenia. Acesta are reședința în orașul Focșani și se învecinează cu județele Covasna, Bacău, Galați, Brăila și Buzău. Țara Vrancei, situată în Subcarpații de Curbură, este una dintre cele mai importante zone etnografice și istorice din estul țării.

Frumusețile naturii, istoria și pasiunea lui Bachus, toate pot fi admirate pe teritoriul județului Vrancea. Reședința, orașul Focșani este adesea vizitat pentru muzeele sale, mausolee și case memoriale de către cei care doresc să descopere istoria locală și parte din cea națională.

Iubitorii de natură și minunile acesteia pot face popas la rezervația naturală Cheile Tișiței, unde vor găsi văi înguste, subterane, cascade, păduri, pajiști acoperite de flori rare precum floare de colț sau papucul doamnei.

Stațiunea Soveja din comuna Soveja

Stațiunea oferă un climat de depresiune, sedativ, cu veri răcoroase și ierni relativ reci. Temperatura medie anuală nu depășește 8°C, iar precipitațiile se situează în jurul valorii de 700 mm/an.

În stațiune există ape minerale sulfuroase, clorurate, hipertone și sodice care sunt utilizate pentru tratarea nevrozelor astenice și a stărilor de surmenaj.

Climatul sedativ recomandă stațiunea în tratarea nevrozelor, stărilor de surmenaj fizic și intelectual, stărilor de debilitate, afecțiunilor profesionale  și ginecologice.

Instalațiile și aparatura medicală asigură tratamente și proceduri ca: hidroterapia, masoterapia, electroterapia, terapia respiratorie, gimnastica medicală. Tratamentele balneare sunt efectuate sub supravegherea personalului medical.

Cetatea Crăciuna

În apropierea orașului Odobești există un loc numit „la Cetățuie”, unii cronicari și istorici afirmând că pe Dealul Odobeștilor se află în trecut Cetatea Crăciuna. Datează din secolele XIII-XV și a fost fortificată de către domnitorul Ștefan cel Mare cu scopul de a asigura un avanpost În calea incursiunilor turcești.


Aproape de locul Socilor, Radu cel Frumos a ridicat Cetatea Crăciuna, cucerită în 1482 de Ștefan cel Mare. Târgul nu a supraviețuit luptelor și obișnuitelor distrugeri ce le însoțeau, la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului următor, decazând la nivelul unui sat.

Mausoleul eroilor din orașul Mărășești

Mausoleul eroilor de la Mărășești, este un monument ce a fost înălțat între anii 1919 și 1938 fiind cel mai spectaculos mausoleu din estul Europei, ridicat în memoria eroilor care au luptat în Primul Război Mondial.

În centrul mausoleului este dispus sarcofagul generalului Eremia Grigorescu, decedat la 21 iulie 1919. Generalul Eremia Grigorescu fost decorat cu Steaua României și Ordinul Sfântul Gheorghe și Sfânta Ana al Țarului Rusiei, a fost Prim Cavaler al Legiunii de Onoare și a primit o sabie de samurai având gravate cuvintele „Pe aici nu se trece!”.

Monument de arhitectură funerară, Mausoleul Eroilor de la Mărășești este unicat, atât prin valoarea lui arhitecturală cât și ca proporții. Astăzi mausoleul adăpostește 5.073 de soldați și ofițeri în 154 de cripte individuale și 9 cripte comune de pe 18 culoare.

Muzeul de Istorie și Arheologie din orașul Focșani

Muzeul de Istorie si Arheologie din Focşani a fost creat din dorinţa de a relata o mare parte din istoria regiunii, adunând o colecţie impresionantă de mărturii istorice. Începand cu anul 2004, autorităţile au fondat în cadrul Muzeului Vrancei secţia de istorie.

În cadrul acestuia putem admira colecţii arheologice ce provin din regiunile Coroteni, Mânăstioara şi Cândeşti, dar şi celebrele culturi de la Cucuteni sau Monteoru. În cadrul său, persoanele interesate pot admira mărturii istorice ce datează din anul 1848, dar şi documente referitoare la Unirea Principatelor Române, alegerea domnitorului Ioan Cuza, luptele istorice de la Mărăşeşti, Mărăşti, Oituz.

Mausoleul din orașul Focșani

Mausoleul din Focșani reprezintă un obiectiv turistic însemnat al regiunii. Construcția acestuia a devenit una dintre cele mai mari necesități ale zonei încă din anul 1926.

Atunci când privești clădirea nu ai cum să nu remarci însemnele „Pro Patria”, închinate în cinstea eroilor neamului, căzuți pentru patrie. Mausoleul din Focșani este declarat monument istoric.

Biserica Adormirea Maicii Domnului – Precista din orașul Focșani

Biserica “Adormirea Maicii Domnului”- Precista din Focșani, este o ctitorie voievodală despre care există puține informații documentare; nu se cunoaște actul de întemeiere și nici pisania inițială din cauza cutremurelor, incendiilor și a năvălitorilor străini.

Biserica Precista este un monument de plan treflat, având un pridvor format din arcade, un pronaos despărțit de naos, abisale laterale, absida altarului; deasupra pridvorului se ridică turla clopotniță.

Întreaga construcție este realizată din cărămidă, turla este din lemn, biserica nu mai are pictură, pardoseala este din dale de piatră, iar tâmplîria din interior este din lemn.

Din cauza stricăciunilor, reparațiile care s-au realizat nu au păstrat stilul inițial al arhitecturii, făcându-se unele modificări.

Rezervația naturală Tișița din comuna Tulnici

Rezervația Naturală Tișița reprezintă o atracție turistică importantă a regiunii Vrancea.

Rezervația Naturală Tișița se află situată în apropierea localității Lepsa, chiar în bazinele pârâurilor Tisita Mică și Tisita Mare.

În cadrul Rezervației Naturale Tisita, turiștii pot admira specii rare de plante și animale. Plantele alpino-boreale, atlantice și alpino-carpatice sunt atât de prețuite încât valoarea acestora a transformat întreaga regiune într-o adevarată rezervație protejată de forța distructiva a omului.

Cascada Putnei din comuna Tulnici

Peisajul creat la revărsarea cascadei Putnei este unul destul de mirific, ce trebuie observat de ochii fiecăruia dintre noi.

Cascada Putna se află situată în apropierea satului Lepșa, fiind una dintre cele mai importante rezervații geologice din țară. Dimensiunea rezervației nu este foarte mare, fiind cuprinsă în limita a 10 hectare, însă atracțiile naturale sunt destul de bine conturate.

Admirată anual de zeci de turiști români și străini, curioși de descoperirile naturale din țară, cascada încântă prin lungimea sa de 76 metri.

Cascada Misina din comuna Nistorești

Cascada Misina este o rezervație naturală de tip mixt, situată în bazinul superior al Pârâului Misina.

Aria protejată Cascada Misina ocupă un areal de 183,5 ha și este de tip hidrogeomorfologic, forestier, floristic, faunistic și peisagistic.

Relieful este dominat de puternicele procese tectonice din trecut, datorită cărora, într-o zonă marcată de o pânză de sariaj și o falie inversă, s-a format și Cascada Misina cu o rupere de pantă de peste 12 m.

Mănăstirea Buluc din comuna Jariștea

Situată în comuna Jariștea, județul Vrancea, Mănăstirea Buluc a fost întemeiată de boierul Isaia Caragea și a fost sfințită la data de 8 martie 1679.

Mănăstirea este construită din bârne de brad în formă de cruce, ferestrele sunt din lemn și au formă dreptunghiulară, pardoseala este din scândură, iar acoperişul din tablă zincată. Interiorul bisericii nu este pictat, însă pereţii sunt împodobiţi cu icoane.

Mănăstirea Musunoaiele din comuna Fitionești

Mănăstirea Mușunoaiele este situată pe șoseaua Focșani-Panciu, la circa 40 km N de Focșani. Este o mânăstire de călugări și poartă hramul „Adormirea Maicii Domnului” (15 august).

Biserica veche, este o construcție din lemn, tencuită, în formă de cruce compartimentată în Altar, naos, pronaos și pridvor. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit și una mica la nord. Intrarea în pridvor se face printr-o ușă din lemn în două canaturi. În stânga ușii este pictat Sf. Apostol Petru, iar în dreapta Sf.Apostol Pavel, deasupra este pictată scena Adormirii Maicii Domnului.

Mănăstirea Recea din comuna Dumbrăveni

Amplasată în zona Subcarpaților de Curbură, Mănăstirea Recea ocupă un loc aparte printre atracțiile turistice din județul Vrancea (comuna Dumbrăveni).

Schitul de maici Recea reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, motiv pentru care nu ar trebui ratat. 

Peisajul învecinat este unul pitoresc, specific unei zone aflate la poalele muntelui.

Mănăstirea Dălhăuți din comuna Cârligele

Mănăstirea Dălhăuți se număra printre cele mai vechi lăcaşuri de cult vrâncene.    Mănăstirea Dălhăuți este considerată monument istoric. În curtea sa putem observa atât o biserică din lemn, cât şi una din zid. În interiorul Mănăstirii putem observa Moaştele Sfântului Mucenic Talaleu, dar şi ale Sfântului Ignatie cel Nou.

Turiştii aflaţi în regiune se pot considera pe deplin fericiţi dacă vor trece pragul Mănăstirii Dălhăuți întrucât aici se afla o icoană făcătoare de minuni – cea a Maicii Domnului.

Casa memorială Moș Ion Roată din comna Câmpuri

Situată în comună Câmpuri, judeţul Vrancea, Casa  Memorială Moş Ion Roată este o locuinţă ţărănească specifică Ţării Româneşti.                               

Casa lui Moş Ion Roată, monument istoric, reprezintă o casă ţărăneasca de sfârşit de secol XIX. Aici s-a amenajat o expoziţie în memoria celui care a reprezentat judeţul Putna în calitate de deputat în divanul Ad-hoc al Moldovei.

Casa este formată din două odăi despărţite de o uşă şi cu tavan din lemn. Aici sunt expuse obiecte specifice mediului familial şi social, încercând să redea atmosfera epocii în care a trăit Ion Roată.

Personalitatea lui Ion Roată, de la militant pentru Unire şi îmbunătăţirea soartei ţăranilor, trăsăturile arhitectonice, de locuinţa ţărănească monocelulară, specifică Ţării Vrancei, armonioase şi expresive, fac din acest obiectiv istoric şi muzeistic, un punct de atracţie şi interes pentru cel ce călătoreşte prin Vrancea.

Rezervația naturală Focul Viu din comuna Andreiașul de Jos

Rezervația naturală Focul Viu se află în apropierea orașului Focșani, la numai 37 kilometri depărtare, în localitatea Andreiașu de Jos, pe malul Milcovului.

Am putea spune că Milcovul este destul de frecvent vizitat de către mii de turiști, an de an, aceștia urmărind frumusețile zonale. Deși așezările rurale de aici sunt cuprinse de sărăcie, natura le conferă turiștilor multă liniște, dar mai ales o serie de surprize destul de inedite în așa fel încât să renunțe la drumețiile lor.

Se poate spune că natura a înzestrat pământurile acestor locuri cu multe bogății și zăcăminte naturale și, tocmai de aceea, ca urmare a unor urme de gaze naturale, în zonă se crează impresia că pământul arde ca o torță. Într-adevăr, câteva flăcări stau de veghe și zi și noapte, fiind principala atracție a turiștilor veniți să viziteze ținuturile vrâncene.


Like it? Share with your friends!

530
ADX Digital Agency

Ghid turistic

Bună, vrei să afli mai multe informații despre destinațiile turistice din România sau ai nevoie de un sfat de călătorie?